BFS

#19

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și de asemenea un vârf X.

Cerinţa

Să se afișeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime (Breadth First Search) a grafului, pornind din vârful X.

Date de intrare

Fişierul de intrare BFS.in conţine pe prima linie trei numere naturale n m X, având următoarea semnificație: n este numărul de noduri, m este numărul de muchii din graf, iar X este vârful din care se începe parcurgerea. Următoarele m linii conțin câte două numere x y cu semnificația că există muchie între x și y .

Date de ieşire

Fişierul de ieşire BFS.out va conţine pe prima linie vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului, aceasta începând din vârful X.

Restricţii şi precizări

 • 2 <= n <= 100
 • 1 <= m <= n*(n-1)/2
 • Graful poate sa nu fie conex!!!
 • dacă în timpul parcurgerii, la un moment dat vârful curent al grafului este Y, vecinii nevizitați ai lui Y se vor analiza în ordine crescătoare.

Exemplu

BFS.in

5 7 2
1 2
3 2
1 5
2 4
3 1
4 5
5 3 

BFS.out

2 1 3 4 5 
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

ifstream fin("BFS.in");
ofstream fout("BFS.out");

int n,m,a[101][101],k,x[100],v[100];
int bfs(int start)
{
 int i,k,st,dr;
  st=dr=1;
 x[1]=start;
 v[start]=1;
 while(st<=dr)
 {
  k=x[st];
  for(i=1;i<=n;i++)
   if(v[i]==0 && a[k][i]==1)
   {
     fout<<i<<" ";
    v[i]=1;
    x[++dr]=i;
   }
  st++;
 }
}
int main()
{
  int i,x,y;
    fin>>n>>m;
    fin>>k;
  for(i=1;i<=m;i++)
    {
      fin>>x>>y;
      a[x][y]=1;
      a[y][x]=1;
    }
    fout<<k<<" ";
    bfs(k);
    return 0;
}