Conex

  • Post author:
  • Post category:Grafuri

#437 Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se verifice dacă graful este sau nu conex. Date de intrare Fişierul de intrare conex.in conţine pe prima linie numărul n,…

Continue ReadingConex

BFS

  • Post author:
  • Post category:Grafuri

#19 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și de asemenea un vârf X. Cerinţa Să se afișeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime (Breadth…

Continue ReadingBFS

DFS

  • Post author:
  • Post category:Grafuri

#539 Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și de asemenea un vârf X. Cerinţa Să se afișeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în adâncime (Depth…

Continue ReadingDFS

parcurgere in latime bf recursiv

#include<fstream.h>#include<conio.h>struct nod{int inf;nod* adr;}; nod* l[20];int c[20],s[20],i,sf,n; void citire(char fisier[20],nod* l[20],int& n){nod* p;int i,j;fstream f(fisier,ios::in);f>>n;for(i=1;i<=n;i++) l[i]=0;while(f>>i>>j){p=new nod;p->adr=l[i];p->inf=j;l[i]=p;}f.close();} void bf(){nod* p;if(i<=sf){p=l[c[i]];while(p){if(s[p->inf]==0){sf++;c[sf]=p->inf;s[p->inf]=1;}p=p->adr;}i++;bf();}} void main(){citire("graf.txt",l,n);i=1;sf=1;c[1]=1;s[1]=1;bf();for(int i=1;i<=sf;i++) cout<<c[i]<<" ";cout<<endl;getch();} {joscommentenable}

Continue Readingparcurgere in latime bf recursiv