CMCMC

Să se scrie un program care să determine cel mai mic multiplu comun a două numere naturale citite de la tastatură.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numărul x, cel mai mic multiplu comun al numerelor a și b.

Restricţii şi precizări

 • 0 < a, b < 1.000.000.000
 • pentru toate seturile de date de intrare, x<2.000.000.000

Exemplu

Intrare

24 36

Ieșire

72
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long long int n , m,p;
  cin >> n >> m;
  p=n*m;
  if(n==0&&m==0)
  {
     cout<<-1;
     return 0;
  }
  while(m != 0)
  {
    int r = n % m;
    n = m;
    m = r;
  }
  cout<<p/n;
  return 0;
}