SPFractii

Se dau 4 numere naturale a b c d, reprezentând fracțiile abab și cdcd. Calculați suma și produsul celor două fracții, aduse la forma ireductibilă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele a b c…

Continue ReadingSPFractii

Fractii

Se dau n perechi de numere naturale nenule, fiecare reprezentând câte o fracţie. Calculaţi suma celor n fracţii, aducând rezultatul la forma ireductibilă. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n perechi…

Continue ReadingFractii