CMMDC_CMMMC

Se dau două numere naturale nenule. Determinați cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al lor.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură cele două numere.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numere D M, separate printr-un spațiu, reprezentând cel mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun al celor două numere.

Restricții și precizări

 • cele două numere citite vor fi mai mici decât 231231

Exemplu

Intrare

24 42

Ieșire

6 168
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long long int n , m;
  cin >> n >> m;
  long long int p=m*n;
  if(n==0&&m==0)
  {
     cout<<0<<" "<<0;
     return 0;
  }
  while(m != 0)
  {
    int r = n % m;
    n = m;
    m = r;
  }
  cout<<n<<" "<<p/n;
  return 0;
}