sum00

Se dau 2 numere naturale. Calculaţi suma celor 2 numere date.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură 2 numere naturale.

Date de ieşire

Programul va afișa pe ecran suma celor două numere.

Restricţii şi precizări

 • cele două numere vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

12 23

Ieșire

35
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << a + b;
  return 0;
}

SOLUTIE2

#include <iostream>
using namespace std;

int suma(int a ,int b)
{
  int s = a + b;
  return s;
}

int main()
{
  int a , b;
  cin >> a >> b;
  cout << suma(a , b);
  
  return 0;
}