intrebari

Se dau n numere naturale. Dându-se totodată un număr p, apare o intrebare care poate fi de unul dintre următoarele două feluri posibile: care este suma cifrelor valorii minime dintre primele p ale șirului (tipul 1) respectiv, care este numărul de divizori ai valorii maxime dintre primele p elemente ale șirului (tipul 2).

Date de intrare

Programul citește de la tastatură mai întâi numerele nt și p iar apoi n numere naturale (elementele șirului).

Date de ieșire

Dacă valoarea t, este 1, programul va afișa pe ecran răspunsul la cerința de tipul 1.
Dacă valoarea t, este 2, programul va afișa pe ecran răspunsul la cerința de tipul 2.

Indiferent de tipul cerinței, pe linia următoare se va afișa suma elementelor șirului.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 10
 • cele n numere citite vor fi naturale nenule și mai mici decât 1.000.000.000
 • numerele șirului sunt numerotate începând cu 1
 • valoarea lui p este cuprinsă între 1 și n, inclusiv
 • 1 ≤ t ≤ 2

Exemple:

Intrare

6 1 3
14 13 16 22 15 1

Ieșire

4
81

Explicație

Este vorba despre o interogare de tipul 1 și minimul dintre primele trei elemente ale șirului este 13 iar suma cifrelor sale este 4.

Intrare

6 2 3
14 13 16 22 15 1

Ieșire

5
81

Explicație

Este vorba despre o interogare de tipul 2 și maximul dintre primele trei elemente ale șirului este 16 iar numărul său de divizori este 5.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long int n,cer,p,a,min=1000000005,max=0,rez=0;
  cin>>n>>cer>>p;
     for(int i=0;i<n;i++)
     {
        cin>>a;
        rez+=a;
        if(a<min&&i<p)min=a;
        if(a>max&&i<p)max=a;
     }
     int s=0;
     while(min)
     {
        s+=min%10;
        min/=10;
     }
     int s2=0,d=1;
     {
        while(d*d<max)
        {
           if(max%d==0)s2+=2;
           d++;
        }
        if(d*d==max)s2++;
     }
     if(cer==1)
     cout<<s<<'\n';
     else cout<<s2<<'\n';
     cout<<rez;
  return 0;
}