DifiMin

Se citește numărul natural nenul n. Determinați două numere naturale a , b, cu proprietatea că:

 • a * b = n
 • a ≤ b
 • diferența b-a este minimă

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numerele a b, separate prin exact un spațiu, cu semnificația din enunț.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000

Exemplu

Date de intrare

70

Date de ieșire

7 10
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long int n,a,b;
  cin>>n;
  int d=1;
  while(d*d<=n)
  {
     if(n%d==0)a=d;
     d++;
  }
  b=n/a;
  cout<<a<<" "<<b;
  return 0;
}