Acces

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, împărțită în n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Dintr-o cameră se poate trece în oricare dintre cele 4 camere vecine pe linie sau pe coloană. Unele camere sunt închise, și în ele nu se poate intra deloc. Trecerea dintr-o cameră în altă cameră durează un minut.

În una dintre camere se află proprietarul clădirii, care dorește să afle, pentru fiecare dintre camere care este timpul minim necesar pentru a ajunge în acea cameră.

Date de intrare

Fișierul de intrare acces.in conține pe prima linie numerele n m; următoarele n linii conțin câte m caractere, care pot fi:

 • - – reprezintă o cameră liberă
 • # – reprezintă o cameră închisă
 • P – reprezintă camera proprietarului, care se consideră liberă

Date de ieșire

Fișierul de ieșire acces.out va conține o matrice cu n linii și m coloane, elementele matricei reprezentând timpul minim necesar ca proprietarul să ajungă în camere clădirii. Pentru camerele ocupate și pentru camerele libere în care nu se poate ajunge timpul necesar va fi -1.
Matricea va fi afișată linie cu linie, câte o linie a matricei pe o linie a fișierului, elementele de pe fiecare linie fiind separate prin câte un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n,m ≤ 1000

Exemplu

acces.in

4 6
--#-#-
--##--
--P---
-----#

acces.out

4 3 -1 -1 -1 5 
3 2 -1 -1 3 4 
2 1 0 1 2 3 
3 2 1 2 3 -1 

SOLUTIE 1

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cassert>
using namespace std;

ifstream fin("acces.in");
ofstream fout("acces.out");

int n , m;
short a[1001][1001];
int x[1000001], y[1000001];
char P[1001][1001];
int xp , yp;


const int dx[] = {0 , 0 , 1 , -1}, 
     dy[] = {1 , -1 , 0 , 0};

int main(){
  fin >> n >> m;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
    for(int j = 1 ; j <= m ; j ++)
    {
      fin >> P[i][j];
      if(P[i][j] == 'P')
        xp = i, yp = j;
    }
  
  fin.close();
  
  int st , dr;
  st = dr = 1;
  x[dr] = xp, y[dr] = yp;
  a[x[1]][y[1]] = 1;
  while(st <= dr)
  {
    int i = x[st], j = y[st];
    for(int k = 0 ; k < 4 ; k ++)
    {
      int ii = i + dx[k], jj = j + dy[k];
      if( ii > 0 && ii <= n && jj > 0 && jj <= m && P[ii][jj] !='#' && a[ii][jj] == 0)
      {
        a[ii][jj] = a[i][j] + 1;
        dr ++;
        x[dr] = ii, y[dr] = jj;
      }
    }
    st ++;
  }
  
  for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
  {
    for(int j = 1 ; j <= m ; j ++)
      fout << a[i][j] - 1 << " ";
    fout << "\n";
  }
  
  fout.close();
  return 0;
}

SOLUTIE 2

#include <fstream>
#include <queue>

using namespace std;

ifstream f("acces.in");
ofstream g("acces.out");

struct pereche
{
  int x, y;
};

int n, m, i, j;
char camere[1010][1010];
int t[1010][1010];
bool viz[1010][1010], ok;
queue<pereche> q;
pereche first, second;

int main()
{
  f >> n >> m;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= m; j++) {
      f >> camere[i][j];
      if (camere[i][j] == 'P') {
        q.push({i, j});
        viz[i][j] = true;
      }
    }
  }
  while (!q.empty()) {
    first = q.front();
    second = {first.x - 1, first.y};
    ok = (second.x >= 1 && second.x <= n && second.y >= 1 && second.y <= m && camere[second.x][second.y] != '#');
    if (ok && !viz[second.x][second.y]) {
      viz[second.x][second.y] = true;
      t[second.x][second.y] = t[first.x][first.y] + 1;
      q.push(second);
    }
    second = {first.x, first.y + 1};
    ok = (second.x >= 1 && second.x <= n && second.y >= 1 && second.y <= m && camere[second.x][second.y] != '#');
    if (ok && !viz[second.x][second.y]) {
      viz[second.x][second.y] = true;
      t[second.x][second.y] = t[first.x][first.y] + 1;
      q.push(second);
    }
    second = {first.x + 1, first.y};
    ok = (second.x >= 1 && second.x <= n && second.y >= 1 && second.y <= m && camere[second.x][second.y] != '#');
    if (ok && !viz[second.x][second.y]) {
      viz[second.x][second.y] = true;
      t[second.x][second.y] = t[first.x][first.y] + 1;
      q.push(second);
    }
    second = {first.x, first.y - 1};
    ok = (second.x >= 1 && second.x <= n && second.y >= 1 && second.y <= m && camere[second.x][second.y] != '#');
    if (ok && !viz[second.x][second.y]) {
      viz[second.x][second.y] = true;
      t[second.x][second.y] = t[first.x][first.y] + 1;
      q.push(second);
    }
    q.pop();
  }

  for (i = 1; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= m; j++) {
      if (!viz[i][j])
        g << "-1 ";
      else
        g << t[i][j] << ' ';
    }
    g << '\n';
  }
  f.close();
  g.close();
  return 0;
}