Pavare

Curtea bunicului este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile cunoscute. Bunicul dorește pavarea curții cu plăci de piatră. Firma furnizoare produce plăci de piatră de formă pătrată, de orice dimensiune, iar bunicul dorește să folosească plăci de o singură dimensiune, astfel încât să folosească cât mai puține plăci. NU este posibilă tăierea plăcilor de piatră, iar curtea trebuie pavată în întregime.

Cunoscând dimensiunile curții, determinați numărul minim de plăci cu care poate fi pavată curtea și dimensiunea acestora.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură două numere naturale a b, reprezentând dimensiunile curții.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numerele C și L, separate prin exact un spațiu, reprezentând numărul minim de plăci cu care poate fi pavată curtea și dimensiunea acestora.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ a , b ≤ 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

12 16

Ieșire

12 4

Explicație

Dimensiunea maximă plăcilor cu care se poate pava curtea este 4. Se vor folosi 12 plăci.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long long int n , m,cn,cm;
  cin >> n >> m;
  cn=n;cm=m;
  while(m != 0)
  {
    int r = n % m;
    n = m;
    m = r;
  }
  cout<<cn/n*cm/n<<" "<<n;
  return 0;
}