Fractii

Se dau n perechi de numere naturale nenule, fiecare reprezentând câte o fracţie. Calculaţi suma celor n fracţii, aducând rezultatul la forma ireductibilă.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n perechi de numere naturale, reprezentând numărătorul şi numitorul unei fracţii.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numerele P Q, separate prin exact un spaţiu, reprezentând numărătorul şi numitorul fracţiei sumă, adusă la forma ireductibilă.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 10
 • numărătorul şi numitorul fiecărei fracţii sunt numere naturale cu cel mult două cifre

Exemplu

Intrare

4
1 3
5 6
1 2
4 2

Ieșire

11 3
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int cmmdc(int n,int m)
{
  while(m != 0)
  {
    int r = n % m;
    n = m;
    m = r;
  }
  return n;
}
int cmmmc(int n,int m)
{
   return n*m/cmmdc(n,m);
}
pair<int,int> v[100];
int main()
{
  int n,a,b,c=1,d,s=0;
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     cin>>a>>b;
     c=cmmmc(c,b);
     v[i].first=a;
     v[i].second=b;
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     v[i].first=v[i].first*c/v[i].second;
     s+=v[i].first;
  }
  d=cmmdc(s,c);
  s=s/d;
  c=c/d;
  cout<<s<<' '<<c;
  return 0;
}

SOLUTIA 2

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int n, a, b, p=0, q = 1;
  cin >> n;
  for(int i=1;i<=n;++i)
  {
    cin >> a >> b;
    p = a * q + b * p;
    q = b * q;
    int x = p, y = q, r;
    while(x % y != 0)
    {
      r = x % y;
      x = y;
      y = r;
    }
    p /= y, q /= y;
  }
  cout << p << " " << q; 
  return 0;
}