VerifPrim

Să se scrie un program care citește de la tastatură un număr natural n și verifică dacă este prim.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă n este număr prim, respectiv NU în caz contrar.

Restricţii şi precizări

 • 0 ≤ n ≤ 1.000.000.000
 • un număr natural este prim dacă are exact doi divizori distincți: 1 și el însuși.

Exemplu

Intrare

17

Ieșire

DA
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long long n;
  cin>>n;
  if(n==0||n==1)
  {
     cout<<"NU";
     return 0;
  }
  if(n%2==0&&n!=2)
  {
     cout<<"NU";
     return 0;
  }
  for(int d=3;d*d<=n;d+=2)
  {
     if(n%d==0)
     {
        cout<<"NU";
        return 0;
     }
  }
  cout<<"DA";
  return 0;
}