GenMat21

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n (1≤n≤30) şi construieşte o matrice pătratică cu n linii şi n coloane formată numai din valori ce aparţin mulţimii {1,2,3,...,n} astfel încât elementele din matrice situate pe diagonala secundară să fie egale cu n, elementele situate pe celelalte două “semidiagonale” paralele cu diagonala secundară şi alăturate diagonalei secundare să fie egale cu n-1, elementele situate pe următoarele două “semidiagonale” paralele cu diagonala secundară, de o parte şi de alta a acesteia, să fie egale cu n-2 etc.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieșire

Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 30

Exemplu

Intrare

5

Ieșire

1 2 3 4 5 
2 3 4 5 4 
3 4 5 4 3 
4 5 4 3 2 
5 4 3 2 1 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, A[35][35], i, j;

  cin >> n;

  for(i = 1; i <= n; i++) {
    for(j = 1; j <= n; j++) {
      if(i + j <= n + 1){ // A[i][j] se afla deasupra diagonalei secundare sau pe aceasta
        A[i][j] = i + j - 1;
      }
      else{ // A[i][j] se afla sub diagonala secundara
        A[i][j] = 2*n - i - j + 1;
      }
    }
  }

  for(i = 1; i <= n; i++) {
    for(j = 1; j <= n; j++)
      cout << A[i][j] << ' ';
    cout << '\n';
  }

  return 0;
}