N_MAXIM

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere întregi, separate prin spaţii.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cel mai mare dintre cele n numere date.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • cele n numere citite vor avea cel mult 9 cifre

Exemplu

Date de intrare

5
7 6 9 6 8

Date de ieșire

9

SOLUTIE

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int n,max, a;
  cin >> n;
  cin>>max;
  for(int i=2;i<=n;i++)
  {
    cin >> a;
    if(a>max)
      max = a;
  }
  cout << max;
  return 0;
}