SumaLinii1

Gigel a găsit o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. El își propune să determine, pentru fiecare linie, cea mai mică valoare care se poate obține adunând elementele de pe linie, cu excepția unuia.
Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei.
Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran n numere, separate prin câte un spațiu, reprezentând valorile obținute pentru fiecare linie, de sus în jos.
Restricții și precizări

1<=n, m<=100

elementele matricei sunt numere naturale mai mici decât 1.000.000

Exemplu

Intrare

3 4
5 5 10 5
3 9 1 9
4 10 1 2

Ieșire

15 13 7

Explicație

Pentru prima linie nu se însumează elementul 10, pentru linia a doua nu se însumează unul dintre elementele 9, iar pentru linia a treia nu se însumează elementul 10.

SOLUTIE

using namespace std;

int matrice[100][100],m,n,i,j,suma,maxim;

int main() {
cin>>n>>m;
for(i = 0 ; i < n ; i++) for(j = 0 ; j < m ; j++) cin>>matrice[i][j];
for(i = 0 ; i < n ; i++) { maxim=-1; suma=0; for(j = 0 ; j < m ; j++) { suma=suma+matrice[i][j]; if(matrice[i][j]>maxim)maxim=matrice[i][j];
}
cout<<suma – maxim<<” “;
}

return 0;

}