AfisareDivizoriComuni

Să se scrie un program care afișează divizorii comuni ai două numere naturale citite de la tastatură.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran, în ordine crescătoare, divizorii comuni ai numerelor a și b, separați printr-un spațiu.

Restricţii şi precizări

 • 0 < a, b < 1.000.000.000

Exemplu1:

Intrare

24 36

Ieșire

1 2 3 4 6 12

SOLUTIE

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  
  int a ,b;
  cin >> a >> b;  
  
  while(a%b)
  {
    int r = a % b;
    a = b;
    b =r;
  }
  for(int d=1 ; d<=b; ++d)
    if(b % d == 0)
      cout << d << " ";
  
  return 0;
}