SumaLinii

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.
Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n m, iar apoi n șiruri cu câte m numere naturale, reprezentând elementele matricei.
Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran n numere, separate prin câte un spațiu reprezentând suma elementelor de pe fiecare linie, de sus în jos.
Restricții și precizări

1<=n, m<=100

elementele matricei sunt numere naturale mai mici decât 1.000.000

Exemplu

Intrare

3 4
5 5 10 5
3 9 1 2
4 10 1 2

Ieșire

25 15 17

Explicație

5 + 5 + 10 + 5 = 25
3 + 9 + 1 + 2 = 15
4 + 10 + 1 + 2 = 17

SOLUTIE

using namespace std;

int n,m, a[105][105];

int main()
{
cin >> n >> m;
for(int i = 1 ; i <= n ; ++i) for(int j = 1; j <= m ; ++j) cin >> a[i][j];

for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
{
    int s = 0;
    for(int j = 1 ; j <= m ; ++j)
        s += a[i][j];
    cout << s << " ";
}
return 0;

}