Numere 7

Fie un număr natural X format din maximum 20 cifre, toate nenule. Adrian doreşte să construiască pe rând, in ordine crescătoare a valorii lor, toate numerele distincte care se pot forma prin schimbarea poziţiei cifrelor numărului X. Pentru că n este numărul său norocos, el doreşte să afle al n-lea număr care se obţine în acest fel.

Scrieţi un program care determină al n-lea număr, cu numerotare de la 1, care se poate forma din cifrele lui X.

Date de intrare

Fişierul de intrare numere7.in conţine pe prima linie cele două numere naturale n şi X separate printr-un singur spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire numere7.out va conţine pe prima linie numărul natural Y, care reprezintă al n-lea număr care se poate forma cu toate cifrele numărului X. Dacă al n-lea număr generat în ordine crescătoare nu există, se va afişa -1.

Restricţii

 • Pentru 20% din teste n ≤ 200, iar X are cel mult 9 cifre
 • Pentru celelalte teste 200 ≤ n ≤ 3*1011

SOLUTIE

#include <fstream>
#include <cstring>

using namespace std;

ifstream cin("numere7.in");
ofstream cout("numere7.out");

long long n, v[22], k, i, j, c, f[11], cnt;
int cif;
char a[22];

int main()
{
  cin >> n;
  cin >> a;
  k = strlen(a);
  for (i = 0; i < k; i++)
  {
    cif = a[i] - '0';
    f[cif]++;
  }
  v[0] = v[1] = 1;
  for (i = 2; i <= 20; i++)
    v[i] = v[i-1] * i;
  cnt = v[k];
  for (c = 0; c <= 9; c++)
    cnt = cnt / v[f[c]];
  if (n > cnt)
  {
    cout << -1;
  }
  else
  {
    for (i = 1; i <= k; i++)
    {
      for (j = 0; j <= 9; j++)
      {
        if (f[j])
        {
          f[j]--;
          cnt = v[k-i];
          for (c = 0; c <= 9; c++)
            cnt = cnt / v[f[c]];
          if (n > cnt) {
            n -= cnt;
            f[j]++;
          }
          else {
            cout << j;
            j = 11;
          }
        }
      }
    }
  }
  return 0;
}