Palindrom3

Gigel a învăţat la şcoală un nou cuvânt: palindrom. El ştie acum că un palindrom este o construcţie formată din litere sau/şi cifre care arată la fel citită de la început spre sfârşit sau citită de la sfârşit spre început. De exemplu numerele 2552 și 12321 au proprietatea de palindrom. Deoarece lui Gigel îi place să se joace cu cifrele, el îşi pune următoarea problemă: dat fiind un număr natural, pot fi rearanjate cifrele lui astfel încât să obţinem un palindrom? Dacă da, care este numărul maxim palindrom care poate fi obţinut?

Cerința

Fiind dat un număr natural n să se determine cel mai mare număr palindrom care se poate obţine cu cifrele numărului n.

Date de intrare

Fișierul de intrare palindrom3.in conţine pe prima linie numărul natural n.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire palindrom3.out conţine pe prima linie cel mai mare număr palindrom care se poate obţine cu cifrele numărului n.

Restricții și precizări

 • 0 < n < 2 147 483 648
 • Pentru datele de test există întotdeauna soluţie

Exemplu

palindrom3.in

3121321

palindrom3.out

3211123

SOLUTIE

#include <fstream>
#include <iostream>

using namespace std;
int f[10],ogl,p=1;
void o(long long int n)
{
   while(n)
   {
      ogl=ogl*10+n%10;
      n=n/10;
      p*=10;
   }
}
int main()
{
   ifstream cin("palindrom3.in");
   ofstream cout("palindrom3.out");
  long long int n,mij=-1;
  cin>>n;
  while(n)
  {
    f[n%10]++;
    n=n/10;
  }
  for(int i=9; i>=0; i--)
  {
    if(f[i]%2==1)
    {
      mij=i;
      f[i]--;
    }
    f[i]/=2;
    while(f[i])
    {
      n=n*10+i;
      f[i]--;
    }
  }
  o(n);
  if(mij!=-1)n=n*10+mij;
  n=n*p+ogl;
  cout<<n;
  return 0;
}

SOLUTIE2

#include <fstream>

using namespace std;
long long int f[10];
int main()
{
  ifstream cin("palindrom3.in");
  ofstream cout("palindrom3.out");
  long long int n,max=0,mij=-1;
  cin>>n;
  while(n)
  {
    f[n%10]++;
    if(n%10>max)
      max=n%10;
    n=n/10;
  }
  for(int i=max; i>=0 && mij==-1; i--)
  {
    if(f[i]%2!=0)
      mij=i;
  }

  for(int i=max; i>=0; i--)
    for(int j=1; j<=f[i]/2; j++)
      cout<<i;
  if(mij!=-1)
    cout<<mij;
  for(int i=0; i<=max; i++)
    for(int j=1; j<=f[i]/2; j++)
      cout<<i;


  return 0;
}