SumSquare

Se dă numărul natural n. Determinați dacă numărul se poate scrie ca sumă de două pătrate perfecte. Dacă da, afișați două pătrate perfecte a căror sumă este n, în ordine crescătoare, sau mesajul NU în caz contrar.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n;

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran cele 2 pătrate care alcătuiesc numărul sau mesajul NU în cazul în care nu există.

Restricții și precizări
1≤n≤1015
dacă există mai multe perechi de pătrate perfecte a căror sumă este n, poate fi afișată oricare

Exemplu
Intrare

169
Ieșire

25 144

SOLUTIE

#include <iostream>
#include<math.h>

using namespace std;

int main()
{
  unsigned long long n;
  double r;
  cin>>n;
  for(unsigned long long i = 1; i * i <= n;i++)
  {
    r=sqrt(n-i*i);
    if((unsigned long long)r==r)
    {
      if(r*r+i*i)
      {
        cout<<i*i<<" "<<n-i*i;
        return 0;
      }
    }
  }
  cout<<"NU";
}