Paritate1

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Determinați diferența în valoare absolută dintre numărul de valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele șirului.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numărul C, reprezentând valoarea cerută.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

5
15 245 28 33 11

Ieșire

3

Explicație

Sunt 4 numere impare și un număr par în șir, deci diferența este 3.

#include <iostream>
using namespace std;

int v[1005] , n , nri , nrp;

int main()
{
  cin >> n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    cin >> v[i];
  nri = nrp = 0;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] % 2 == 0)
      nrp ++;
    else
      nri ++;
  if(nrp > nri)
    cout << nrp - nri;
  else
    cout << nri - nrp;
  return 0;
}