Afisare0

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze elementele din vector care sunt multipli ai ultimului element.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran elementele cerute, separate prin exact un spațiu, în ordinea din vector.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • elementele vectorului vor fi mai mici decât 1.000.000
 • ultimul element al vectorului este nenul

Exemplu

Intrare

5
7 4 9 6 2 

Ieșire

4 6 2
#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

int main(){
  int n, v[1005];
  cin >> n;
  
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cin >> v[i];
  
  for(int i = 0 ; i < n ; ++i)
    if(v[i] % v[n-1] == 0)
      cout << v[i] << " ";
  return 0;
}