AfisareMinMax

Se citește un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Să se afișeze elementele cuprinse între elementul cu valoarea minimă și cel cu valoare maximă din vector, inclusiv acestea.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran elementele cerute, separate prin exact un spațiu.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • elementele vectorului vor fi mai mici decât 100.000

Exemplu

Intrare

5
7 9 6 2 8

Ieșire

9 6 2
#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

int main(){
  int n, v[1005];
  cin >> n;
  
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cin >> v[i];
  int pmin = 0, pmax = 0;
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
  {
    if(v[i]>v[pmax])
      pmax = i;
    if(v[i]<v[pmin])
      pmin = i;
  }
  if(pmin > pmax)
  {
    int aux = pmin;
    pmin = pmax;
    pmax = aux;
  }
  for(int i = pmin ; i <= pmax ; ++ i)
    cout << v[i] << " ";
  return 0;
}