SortMax

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale distincte. Ordonați crescător elementele situate înaintea valorii maxime din vector și descrescător elementele situate după această valoare.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numerele n, iar apoi n numere naturale, reprezentând elementele vectorului.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran elementele vectorului, separate prin exact un spațiu, după efectuarea operațiilor cerute.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

7
13 1 10 15 3 7 11

Ieșire

1 10 13 15 11 7 3
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
  int n , k, x[1005];
  cin >> n; 
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cin >> x[i];
  k = 0;
  for(int i = 1 ; i < n ; ++i)
    if(x[i]>x[k])
      k = i;
  bool sortat = false;
  while(! sortat)
  {
    sortat = true;
    for(int i = 0 ; i < k - 1 ; i++)
      if(x[i] > x[i+1])
      {
        int aux = x[i];
        x[i] = x[i+1];
        x[i+1] = aux;
        sortat = false;
      }
  }
  sortat = false;
  while(! sortat)
  {
    sortat = true;
    for(int i = k + 1 ; i < n - 1 ; i++)
      if(x[i] < x[i+1])
      {
        int aux = x[i];
        x[i] = x[i+1];
        x[i+1] = aux;
        sortat = false;
      }
  }
  for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
    cout << x[i] << " ";
  return 0;
}