Sortare

Se dă un vector cu n elemente numere întregi.

Cerinţa

Să se ordoneze descrescător elementele vectorului.

Date de intrare

Fişierul de intrare sortare.in conţine pe prima linie numărul n si pe a doua linie n numere întregi separate prin spaţii.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire sortare.out va conţine pe prima linie cele n elemente ale vectorului, ordonate conform cerinței, separate printr-un spațiu.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n ≤ 100
 • valoarea absolută a numerelor de pe a doua linie a fişierului de intrare va fi mai mică decât 230
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("sortare.in");
ofstream fout("sortare.out");

int n, a[105];

int main(){
  fin >> n;
  for(int i = 0 ; i < n ; ++i)
    fin >> a[i];
  //sortare prin selectie generala
  for(int i = 0 ; i < n - 1 ; ++i)
    for(int j = i + 1 ; j < n ; ++j)
      if(a[i]<a[j])
      {
        int aux = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = aux;
      }
  for(int i=0 ; i < n ; ++i)
    fout << a[i] << " ";
  return 0;
}