Etapele rezolvării unei probleme cu ajutorul calculatorului

  • Post author:
  • Post category:Club

1. Analiza problemei:
identificarea datelor de intrare si a datelor de iesire
stabilirea operatiilor care trebuie efectuate asupra datelor de intrare, pentru a obtine datele de iesire
2. Conceperea algoritmului de rezolvare a problemei, constă în descrierea operatiilor pe paşi (descrierea
poate fi facută în pseudocod sau prin schema logica)
3. Implementarea algoritmului într-un limbaj de programare, se refera la scrierea algoritmului într-un
limbaj de programare (de ex. C++), într-un mediu de programare specific (de ex. CodeBlocks)->se obtine
astfel codul sursă al programului care este compilat şi transformat de catre mediul de programare în cod
executabil, daca este corect sintactic.
Erorile de sintaxa sunt semnalate de mediul de programare şi trebuie neaparat corectate.
Erorile de logica NU se vad la compilare ci la rezultatele produse pe diverse teste.
4. Verificarea corectitudinii algoritmului – acest lucru înseamna executarea programului pentru diferite
seturi de date de intrare.
Construiţi-va teste cât mai variate şi încercaţi sa verificati si cazurile speciale (de exemplu N=0)
5. Analiza eficienţei (complexitatii) algoritmului – eficienta unui algoritm are în vedere atât numarul de
operatii executate de acesta cât si spatiul de memorie necesar a fi ocupat pe durata executiei algoritmului.