QuickSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort (Sortare Rapidă), ordonați crescător elementele acestui șir. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu. Restricții și precizări … Read more

sortare rapida (quick sort)

QUICK SORT Sa se ordoneze crescator un vector v, folosind metoda de sortare rapida (quick sort). Etapele de rezolvare ale algoritmului QUICK SORT: -se apeleaza functia quick cu limita inferioara li=1 si limita superioara ls=n -functia poz realizeaza mutarea elementului de pe prima pozitie exact pe pozitia k ce o va ocupa acesta in vectorul … Read more