QuickSort

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort (Sortare Rapidă), ordonați crescător elementele acestui șir.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran elementele șirului sortat, separate prin exact un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100.000
 • elementele șirului vor fi cuprinse între -1.000.000.000 și 1.000.000.000

Exemplu

Intrare

12
10 0 -1 -3 1 -4 9 3 -1 -4 3 -4 

Ieșire

-4 -4 -4 -3 -1 -1 0 1 3 3 9 10
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;
int v[100005];
int asez(int st,int dr)
{
   int i=st-1,c;
   int p=v[dr];
   for(int j=st;j<=dr-1;j++)
   {
      if(v[j]<=p)
      {
         i++;
         c=v[i];
         v[i]=v[j];
         v[j]=c;
         //s++;
      }
   }
   c=v[i+1];
   v[i+1]=v[dr];
   v[dr]=c;
   return i+1;
}
void quicksort(int st,int dr)
{
   if(st<dr)
   {
    int n=asez(st,dr);

     quicksort(st,n-1);
     quicksort(n+1,dr);
   }
}
int main()
{
  int n,st=1,dr;
  cin>>n;
  dr=n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
     cin>>v[i];
  }
  quicksort(st,dr);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
     cout<<v[i]<<" ";
  }
  return 0;
}