Imprimanta Printarea unui document

Imprimanta.Folosirea imprimantei

Activitatea de tipărire se desfăşoară din cadrul unei aplicaţii care permite listarea informaţiilor afişate.
De regulă acest lucru se face apelând comanda Print… dinmeniul File sau folosind combinaţia de taste Ctrl+P.Se va deschide o fereastră de dialog care permite selectarea următoarelor opţiuni:

imprimanta

– din zona A imprimanta care va fi folosită la tipărire (dacă la sistemul de calcul sunt instalate mai multe imprimante);
– din zona B cât din fişier se va lista: integral (All), pagina curentă (Current Page) sau numai anumite pagini (1-14; sau 1,5,6,8; sau 1,3,5-12 – cifre editate în câmpul de control);
– din zona C numărul de exemplare;
– din zona D cum să se listeze documentul colaţionat sau necolaţionat (numai în situaţia mai multor exemplare documentele unul după celălalt sau paginile 1 pentru toate exemplarele urmate de paginile 2 la n;
– din zona E modul cum să se tipărească paginile: toate paginile, numai paginile pare, sau numai paginile impare;
Validarea opţiunilor selectate şi deci a activităţii de tipărire se face prin apăsarea butonului OK.
Comanda Print (nu Print…) nu deschide fereastra de dialog pentru stabilirea opţiunilor. Această comandă trimite direct la
tipărire fişierul, la imprimanta stabilita ca implicită (Set As Default).

Lansarea în execuţie a gestionarului de tipărire (Print Manager) se face prin apelarea butonului Start – Settings – Printers. Apoi se execută dublu clic pe pictograma imprimantei instalate (sau, dacă sunt instalate mai multe imprimante, pe cea cu care se doreşte a se lucra).Gestionarul de tipărire arată starea curentă a imprimantei pentru fiecare activitate de tipărire şi este prevăzut cu meniuri derulante care oferă următoarele posibilităţi în lucrul cu imprimanta:

– Oprirea temporară a tipăririi – această opţiune se foloseşte în situaţia în care este necesar să se intervină asupra imprimantei pentru schimbarea tonerului, întreţinerea acesteia sau înlăturarea unor mici defecţiuni. Pentru acest lucru se apelează comanda Pause Printing din meniul Printer. Activităţile de tipărire sunt temporar oprite şi bara de titlu a gestionarului de tipărire afişează Paused.;

– Oprirea temporară a tipăririi unui anumit document – opreşte şi tipărirea altor documente. Dacă nu s-a început trimiterea către imprimantă a documentului, oprirea temporară a tipăririi acestuia îl pune în aşteptare, în timp ce continuă tipărirea altora. Oprirea şi repornirea de la/la  tipărire a documentelor se face prin intermediul comenzii  Pause Printing din meniul Document;

– Anularea tipăririi – se realizează, după selectarea documentului, prin apelarea comenzii Purge Print Job din meniul Printer. Opţiunea îndepărtează definitiv din coada de tipărire toate activităţile de tipărire;

– Anularea tipăririi unui anumit document – se foloseşte pentru a îndepărta definitiv un document din lista celor care trebuie tipărite. Pentru a anula tipărirea unui document, după alegerea acestuia din coada de tipărire se apelează comanda Cancel Printind din meniul Document;

– Activarea şi dezactivarea barei de stare – se realizează prin intermediul opţiunii Status Bar din meniul View. Bara de stare prezintă starea listei de tipărire (coadă de tipărire) şi numărul
activităţilor de tipărire rămase;

– Configurarea imprimantei ca implicită – se realizează prin validarea opţiunii Set As Default din meniul Printer. Se foloseşte pentru alegerea imprimantei cu care se lucrează în mod curent.

Leave a Comment