Shortcut-uri – combinatii de taste

Comenzi rapide de la tastatură pentru Windows

Combinaţiile de taste ale sistemului Windows

 • F1: Ajutor
 • CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start
 • ALT+TAB: Comutare între programe deschise
 • ALT+F4: Închiderea programului
 • SHIFT+DELETE: Ştergerea definitivă a elementului
 • Siglă Windows+L: Blocarea computerului (fără a utiliza CTRL+ALT+DELETE)

Combinaţiile de taste ale programelor Windows

 • CTRL+C: Copiere
 • CTRL+X: Decupare
 • CTRL+V: Lipire
 • CTRL+Z: Anulare
 • CTRL+B: Aldin
 • CTRL+U: Subliniat
 • CTRL+I: Cursiv

Combinaţii modificatoare mouse/tastatură pentru obiecte Shell

 • SHIFT+clic cu butonul din dreapta: Afişarea unui meniu de comenzi rapide care conţine comenzi alternative
 • SHIFT+dublu clic: Executarea comenzii implicite alternative (al doilea element din meniu)
 • ALT+dublu clic: Afişare proprietăţi
 • SHIFT+DELETE: Ştergere imediată a unui element fără a-l plasa în Coşul de reciclare

Comenzi generale de la tastatură

 • F1: Pornire Ajutor Windows
 • F10: Activarea opţiunilor din bara de meniu
 • SHIFT+F10 Deschiderea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat (este echivalent cu clic cu butonul din dreapta pe un obiect)
 • CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start (se utilizează tastele SĂGEATĂ pentru a selecta un element)
 • CTRL+ESC sau ESC: Selectarea butonului Start (se apasă TAB pentru a selecta bara de activităţi sau se apasă SHIFT+F10 pentru un meniu contextual)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Deschide Manager activități Windows
 • ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS: Deschiderea unei casete listă verticale
 • ALT+TAB: Comutare la alt program în execuţie (se ţine apăsată tasta ALT, apoi se apasă tasta TAB pentru a vizualiza fereastra de comutare activităţi)
 • SHIFT: Prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei SHIFT în timp ce se introduce un CD-ROM se evită caracteristica de executare automată
 • ALT+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea meniului Sistem al ferestrei principale (din meniul Sistem se poate restaura, deplasa, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra)
 • ALT+- (ALT+cratimă): Afişarea meniului Sistem al ferestrei fiu a interfeţei pentru documente multiple (MDI) (din meniul Sistem al ferestrei MDI se poate restaura, deplasa, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra fiu)
 • CTRL+TAB: Comutare la următoarea fereastră fiu a programului interfaţă pentru documente multiple (MDI)
 • ALT+literă subliniată din meniu: Deschiderea meniului
 • ALT+F4: Închiderea ferestrei curente
 • CTRL+F4: Închiderea ferestrei curente de interfaţă pentru documente multiple (MDI)
 • ALT+F6: Comutare între mai multe ferestre din acelaşi program (de exemplu, atunci când este afişată caseta de dialog Notepad Căutare, ALT+F6 comută între caseta de dialog Căutare şi fereastra principală Notepad)

Comenzi rapide pentru obiecte Shell şi foldere generale/Explorator Windows

Pentru un obiect selectat:

 • F2: Redenumirea obiectului
 • F3: Găsirea tuturor fişierelor
 • CTRL+X: Decupare
 • CTRL+C: Copiere
 • CTRL+V: Lipire
 • SHIFT+DELETE: Ştergere imediată a selecţiei, fără a deplasa elementul în Coşul de reciclare
 • ALT+ENTER: Deschidere proprietăţi pentru obiectul selectat

Pentru a copia un fişier

Se apasă şi se ţine apăsată tasta CTRL în timp ce se glisează fişierul în alt folder.

Pentru a crea o comandă rapidă

Se apasă şi se ţin apăsate tastele CTRL+SHIFT în timp ce se glisează un fişier în desktop sau într-un folder.

Control pentru comenzi rapide/folder general

 • F4: Selectarea casetei Salt la alt folder şi deplasarea în intrările din casetă (dacă bara de instrumente este activă în Exploratorul Windows)
 • F5: Reîmprospătarea ferestrei curente
 • F6: Deplasarea prin panourile din exploratorul Windows
 • CTRL+G: Deschiderea instrumentului Go to folder (numai în Windows Explorer din Windows 95)
 • CTRL+Z: Anularea ultimei comenzi
 • CTRL+A: Selectarea tuturor elementelor din fereastra curentă
 • BACKSPACE: Comutarea la folderul părinte
 • SHIFT+clic+butonul Închidere: Pentru foldere, închiderea folderului curent şi a tuturor folderelor părinte

Controlul structurii arborescente Explorator Windows

 • * din minitastatura numerică: Extindere completă sub selecţia curentă
 • + din minitastatura numerică: Extinderea selecţiei curente
 • – din minitastatura numerică: Restrângerea selecţiei curente.
 • SĂGEATĂ LA DREAPTA: Extinderea selecţiei curente dacă nu este extinsă sau, dacă este extinsă, deplasarea la primul fiu al acesteia
 • SĂGEATĂ LA STÂNGA: Restrângerea selecţiei curente dacă este extinsă sau, dacă nu este extinsă, deplasarea la părintele acesteia

Controlul proprietăţilor

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Deplasarea prin filele de proprietăţi

Comenzi rapide de accesibilitate

 • Apăsarea de cinci ori a tastei SHIFT: Comutare între activarea şi dezactivarea TasteAdezive
 • Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei SHIFT din dreapta, timp de opt secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteFiltrare
 • Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei NUM LOCK, timp de cinci secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteComutare
 • ALT stânga+SHIFT stânga+NUM LOCK: Comutare între activare şi dezactivare TasteMaus
 • ALT stânga+SHIFT stânga+PRINT SCREEN: Comutare între activare şi dezactivare contrast puternic

Taste Microsoft Natural Keyboard

 • Siglă Windows: Meniul Start
 • Siglă Windows+R: Caseta de dialog Executare
 • Siglă Windows+M: Minimizare totală
 • SHIFT+Siglă Windows+M: Anulare minimizare totală
 • Siglă Windows+F1: Ajutor
 • Siglă Windows+E: Explorator Windows
 • Siglă Windows+F: Găsire fişiere sau foldere
 • Siglă Windows+D: Minimizare totală a ferestrelor deschise şi afişare desktop
 • CTRL+Siglă Windows+F: Găsire computer
 • CTRL+Siglă Windows+TAB: Deplasarea focalizării de la Start la bara de instrumente Lansare rapidă, la bara de stare a sistemului (se utilizează SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a deplasa focalizarea la elementele din bara de instrumente Lansare rapidă şi bara de stare a sistemului)
 • Siglă Windows+TAB: Circulare prin butoanele barei de activităţi
 • Siglă Windows+Break: Caseta de dialog Proprietăţi sistem
 • Tasta Application Afişarea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat

Microsoft Natural Keyboard instalată cu software IntelliType

 • Siglă Windows+L: Logoff Windows
 • Siglă Windows+P: Pornire Manager imprimante
 • Siglă Windows+C: Deschidere Panou de control
 • Siglă Windows+V: Pornire Clipboard
 • Siglă Windows+K: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi tastatură
 • Siglă Windows+I: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi mouse
 • Siglă Windows+A: Pornire Opţiuni de accesibilitate (dacă sunt instalate)
 • Siglă Windows+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea listei de taste de comenzi rapide Microsoft IntelliType
 • Siglă Windows+S: Comutare între activare şi dezactivare CAPS LOCK

Comenzile de la tastatură pentru casete de dialog

 • TAB: Deplasare la următorul control din caseta de dialog
 • SHIFT+TAB: Deplasare la controlul anterior din caseta de dialog
 • BARĂ DE SPAŢIU: În cazul în care controlul curent este un buton, clic pe buton. În cazul în care controlul curent este o casetă de selectare, comută selectarea. În cazul în care controlul curent este o opţiune, selectează opţiunea.
 • ENTER: Echivalent cu clic pe butonul selectat (butonul conturat)
 • ESC: Echivalent cu clic pe butonul Revocare
 • ALT+literă subliniată din elementul casetei de dialog: Deplasare la elementul corespunzător

Leave a Comment