prima cifra

Pe prima linie a fişierului “date.in” se află n numere naturale nenule,fiecare număr având cel mult 4 cifre. Să se formeze şi afişeze un număr din prima cifră a fiecărui element al şirului.

#include<fstream.h>
void main()
{
int nr=0,x;
fstream f(“nr.txt”,ios::in);
while(f>>x)
{
while(x>10)
x=x/10;
nr=nr*10+x;
}
f.close();
cout<<nr;
}

Leave a Reply