MedieDiv

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula. Date de…

Continue ReadingMedieDiv

NumarPerfect

Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură…

Continue ReadingNumarPerfect

PseudoPerfect

Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este pseudoperfect.…

Continue ReadingPseudoPerfect

Prietene

Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt…

Continue ReadingPrietene