MedieDiv

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul S, reprezentand media aritmetica. Restricții și precizări 1 ≤ n … Read more

Divizorii Oglinditului

Se citește un număr natural n. Să se determine numărul de divizori ai oglinditului lui n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul D, reprezentând rezultatul cerut. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu Intrare 63 Ieșire 9 Explicație Oglinditul lui 63 este 36, care are 9 divizori. #include <iostream> using … Read more

NumarPerfect

Un număr natural este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este perfect. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul n este perfect, dacă n este număr perfect, respectiv n … Read more

PseudoPerfect

Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei divizorilor săi. Cerinţa Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la tastatură este pseudoperfect. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n Date de ieşire Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă n este număr pseudoperfect, respectiv NU, în caz contrar. Restricţii … Read more

Prietene

Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt număr, mai puțin acesta. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere a și b. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran mesajul PRIETENE dacă cele două … Read more

Numarul Divizorilor Pari

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul divizorilor pari ai lui n. Restricţii şi precizări 0 < n < 1.000.000.000 Exemplu Intrare 12 Ieșire 4 Explicație … Read more

divizorii unui numar

Se citesc de la tastatura “n” numere naturale. Sa se afiseze toti divizorii fiecarui numar a in parte . Daca a este prim afiseaza “numarul este prim” #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,d,prim,n; cout<<“n=”;cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) { prim=0; cout<<“a=”; cin>>a; for(d=2;d<=a/2;d++) if (a%d==0) {cout<<d<<endl; prim=1; } if(prim==0) cout<<a<<” numar prim”<<endl; } … Read more