a16

Scrieți un program care cere de la tastatură un număr a (de o cifră) și care afișează valoarea expresiei a16. Aplicați de cât mai puține ori operatorul de înmulțire.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul a.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran valoarea calculată.

Restricții și precizări

 • 0 ≤ a ≤ 9

Exemplu

Intrare

2

Ieșire

65536
#include <iostream>

using namespace std;

long long a;

int main () {
  cin>>a;
  a = a*a; /// se obtine valoarea originala la puterea a doua
  a = a*a; /// se obtine valoarea originala la puterea a patra
  a = a*a; /// se obtine valoarea originala la puterea a opta
  a = a*a; /// se obtine valoarea originala la puterea a saisprezecea
  cout<<a;
  return 0;
}