ExistaPrimeDivImp

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente prime.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului.

Date de ieşire
Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente prime, respectiv NU în caz contrar.

Restricţii şi precizări

1<=n<=200

elementele şirului vor fi mai mici decât 1.000.000.000

Exemplu
Date de intrare

5
21 8 6 10 8
Date de ieșire

NU

Solutie

#include <iostream>

using namespace std;
bool prim(int n)
{
   int d;
   if(n<=1) return 0;
   if(n%2==0&&n!=2) return 0;
   for(int d=3;d*d<n;d+=2)
   {
      if(n%d==0) return 0;
   }
   return 1;
}
int v[1005];
int divimp(int st,int dr)
{
   if(st==dr)
   {
      if(prim(v[st])==1)
         return 1;
         else
         return 0;

   }
   else
   {
      int m=(st+dr)/2;
      int p1=divimp(st,m);
      int p2=divimp(m+1,dr);
      return p1+p2;
   }
}
int main()
{
  int n,st,dr;
  cin>>n;
  st=0;
  dr=n-1;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
     cin>>v[i];
  }
  if(divimp(st,dr)>=1)
    cout<<"DA";
    else cout<<"NU";
  return 0;
}