Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale șirului.

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran numărul M, cel mai mare element al șirului.

Restricții și precizări
1 ≤ n ≤ 1000
elementele șirului vor fi mai mici decât 1.000.000
se recomandă folosirea metodei Divide et Impera

Exemplu
Intrare

6
4 1 8 4 3 5
Ieșire

8

int v[1005];
int maxim(int st,int dr)
{
if(st==dr)
{
return v[st];
}
else
{
int m=(st+dr)/2;
int a=maxim(st,m);
int b=maxim(m+1,dr);
return max(a,b);
}
}
int main()
{
int n,st,dr;
cin>>n;
st=0;
dr=n-1;
for(int i=0;i>v[i];
}
cout<<maxim(st,dr);
return 0;
}