AfisareVectorRec1

Să se scrie o funcție C++ recursivă care afișează pe ecran, în ordine inversă, elementele unui vector transmis ca parametru.

Restricţii şi precizări

  • numele funcției va fi afisvec;
  • funcția va avea doi parametri, în această ordine: vectorul v și numărul de elemente din vector, n. Funcția nu va returna nimic;
  • indicii elementelor vectorului sunt 0, 1, ..., n-1;
  • elementele vor fi afișate în ordinea inversă din vector, separate prin câte un spațiu.

Exemplu

Pentru n=5 și v=(3,6,5,4,2), funcția va afișa 2 4 5 6 3.

SOLUTIE

void afisvec(int v[] , int n)
{
if(n > 0)
{
cout << v[n-1] << ” “;
afisvec( v , n – 1);

}

}