AfisareRec

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă, cu câte un spațiu între ele.

Restricţii şi precizări

  • numele funcției va fi afis;
  • funcția nu va avea parametri și nu va returna nimic;
  • șirul de valori citite se încheie la citirea valorii 0.

Exemplu

Dacă se introduc valorile 4 9 2 0 se va afișa 0 2 9 4.

SOLUTIE

void afis()
{
int x;
cin >> x;
if(x != 0 )
afis();
cout << x << ” “;
}