Sirul lui Fibonacci

Sa se afiseze primii n termeni ai sirului lui Fibonacci;sirul are primii doi termeni egali cu 1 si fiecare din urmatorii termeni este egal cu suma dintre precedentul si ante-precedentul

#include<iostream.h>
void main()
{
int i,n;
long f,p,a;
cout<<“n=”;cin>>n;
p=a=1;
cout<<a<<” “<<p<<endl;
for(i=3;i<=n;i++)
{
f=p+a;
cout<<f<<endl;
a=p;
p=f;
}
}

{joscommentenable}