VectorSumPrim_REC

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime.

Restricţii şi precizări

  • 0 < n ≤ 100
  • numele subprogramului cerut este P
  • parametrii sunt, în această ordine: x, n, s
  • elementele vectorului x sunt indexate de la zero
  • se recomandă realizarea unei soluții recursive

Exemplu

Dacă n=6 și x=(12, 7, 6, 3, 8, 5), după apel s=15.

SOLUTIE

bool prim(int x)
{
if(x < 2) return false; if(x % 2 ==0 && x > 2)
return false;
for(int d = 3 ; d * d <= x ; d += 2)
if(x % d == 0)
return false;
return true;
}

void P(int x[], int n, int & s)

{
if(n == 0)
s = 0;
else
{
P(x , n – 1, s);
if(prim(x[n-1]))
s += x[n-1];
}
}