PalindromMaxim

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină cuvântul palindrom de lungime maximă.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură o propoziție alcătuită din litere mici sau mari ale alfabetului englez, cifre, semne de punctuație și spații.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran cel mai lung cuvânt palindrom.

Restricţii şi precizări

 • propoziția va conține cel mult 255 de caractere;
 • cuvintele conțin doar litere și/sau cifre și conțin cel mult 20 de caractere;
 • dacă în propoziție există mai multe cuvinte palindrom de lungime maximă, se va afișa primul dintre ele;
 • semnele de punctuație din propoziție pot fi :;.,
 • nu se face distincție între literele mari și cele mici;
 • pentru toate testele date există soluție

Exemplu

Intrare

121 prieteni analizeaza Un capac; aeriSIrea  radar

Ieșire

aeriSIrea

Explicație

În propoziție sunt 4 cuvinte palindrom: 121, capac, aeriSIrea, radar. Dintre acestea, cel mai lung este aeriSIrea.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int palindrom(char *p){
  char s[21];
  strcpy(s,p);
  for(int i=0;s[i];++i)
    if(s[i]>='a')
      s[i]-=32;
  for(int i=0,j=strlen(s)-1 ; i<j ; i++, j--)
    if(s[i]!=s[j])
      return 0;
  return 1;
}

int main(){
  char s[256];
  cin.getline(s,256);
  char *p, *pal=NULL, sep[]=" ,.:;";
  p = strtok(s,sep);
  while(p){
    if(palindrom(p))
      if( !pal )
        pal = p;
      else
        if(strlen(p) > strlen(pal))
          pal = p;
    p = strtok(NULL , sep);
  }
  cout << pal;
  return 0;
}