AfisareLitere

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură o un șir de cel mult 255 caractere.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, literele mici din sir, în ordinea în care apar în șir.

Restricţii şi precizări

 • șirul va conține cel puțin o literă mică

Exemplu

Intrare

Ana are mere

Ieșire

n a r e m
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

char s[256];
int v[26];

int main(){
  cin.getline(s,256);
  for(int i=0;s[i];++i)
    if(s[i]>='a' && s[i]<='z')
      if(v[s[i]-'a']==0)
        cout << s[i] << " ", v[s[i]-'a'] = 1;
  return 0;
}