Preordine

Considerăm un arbore binar cu n noduri în care fiecare nod este numerotat de la 1 la n și conține o valoare număr natural. Să se afișeze valorile din arbore în urma parcurgerii în preordine (rădăcină, stâng, drept).

Date de intrare

Fișierul de intrare preordine.in conține pe prima linie numărul n. Fiecare dintre următoarele n linii contine câte 3 numere X st dr; linia i + 1 din fișier conține informatiile despre nodul numerotat cu i: X reprezintă valoare din nod, st reprezintă numărul de ordine al descendentului stâng sau 0 dacă nodul i nu are descendent stâng, iar dr reprezintă numărul de ordine al descendentului drept sau 0 dacă nodul i nu are descendent drept.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire preordine.out va conține pe prima linie n numere, separate prin exact un spațiu, reprezentând valorile din nodurile arborelui, obținute în urma parcurgerii în preordine.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 1000
 • valorile din nodurile arborelui vor fi mai mici sau egale cu 1.000.000

Exemplu

preordine.in

6
2 3 5
6 0 6
1 0 0
7 1 2
4 0 0
10 0 0

preordine.out

7 2 1 4 6 10

Explicație

Exemplul corespunde arborelui de mai jos, în care au fost marcate cu albastru valorile din noduri, iar cu roșu numerele de ordine ale nodurilor.

#include <iostream>
#include <fstream>
#define NN 1005
using namespace std;

ifstream fin("preordine.in");
ofstream fout("preordine.out");

int n, info[NN], st[NN], dr[NN];

void citire()
{
  fin >> n;
  for(int i =1 ; i <= n ; ++i)
    fin >> info[i] >> st[i] >> dr[i];
}

int radacina()
{
  int v[NN];
  for(int i =1 ; i <= n ; ++i)
    v[i] = 0;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
  {
    if(st[i] != 0)
      v[st[i]] = 1;
    if(dr[i] != 0)
      v[dr[i]] = 1;
  }
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] == 0)
      return i;
  return 0;
}

void preordine(int x)
{
  if(x != 0)
  {
    fout << info[x] << " ";
    preordine(st[x]);
    preordine(dr[x]);
  }
}

int main()
{
  citire();
  int r = radacina();
  preordine(r);
  return 0;
}