ExistaImpare

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului, separate prin spaţii.

Date de ieşire

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente impare, respectiv NU în caz contrar.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • elementele şirului vor fi mai mici decât 10000

Exemplu

Date de intrare

5
2 8 6 10 8

Date de ieșire

NU
#include <iostream>

using namespace std;

int v[110];

int main () {

  int n;
  cin >> n;
  for ( int i = 0; i < n; i++)
    cin >> v[i];

  for ( int i = 0; i < n; i++ )
  if ( v[i] % 2 != 0 ) {
      cout << "DA";
      return 0;
  }
  cout << "NU";
  return 0;
}