Cladire1

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară formată din n*m camere, dispuse pe n linii și m coloane. Unele camere sunt închise, accesul în ele fiind imposibil. Intrarea în clădire este în camera de coordonate (1,1), iar ieșirea în camera de coordonate (n,m). Din orice cameră (i,j) se poate ajunge numai în camerele (i+1,j) sau (i,j+1), dacă aceasta nu este închisă.

Determinați în câte moduri se poate ajunge din camera (1,1) în camera (n,m). Deoarece numărul de posibilități poate fi foarte mare, se cere doar restul acestui număr la împărțirea cu 9901.

Date de intrare

Fişierul de intrare cladire1.in conţine pe prima linie numerele n m. Linia 2 conține k, numărul de camere închise. Următoarele k linii conțin câte 2 numere i j, reprezentând coordonatele (linie, coloană) camerelor închise.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire cladire1.out va conţine pe prima linie numărul P, reprezentând în câte moduri se poate ajunge din camera (1,1) în camera (n,m), număr afișat modulo 9901.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n , m ≤ 1000
 • 1 ≤ k ≤ 1000
 • 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m
 • camera de intrare și cea de ieșire nu sunt închise

Exemplu

cladire1.in

3 3
2
1 2
3 1

cladire1.out

2
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <cassert>
using namespace std;
#define NN 1005

ifstream fin("cladire1.in");
ofstream fout("cladire1.out");

int n, m, a[NN][NN], s[NN][NN];


int main(){
  assert(fin >> n >> m);
  int k, j,i;
  assert(fin >> k);
  for(int p=1 ; p<=k ; p++){
    assert(fin >> i >> j);
    if(a[i][j]){
      cout << i << " " <<j<< " se repetă la linia " << p << endl;
      exit(0);
    }
    a[i][j] = 1;
  }
  s[1][1]=1;
  for(int i=2;i<=n;++i)
    if(a[i-1][1] == 0)
      s[i][1] = s[i-1][1];
  for(int j=2 ; j<=m ; ++j)
    if(a[1][j-1] == 0)
      s[1][j] = s[1][j-1];
  for(int i=2 ; i<=n ; ++i)
    for(int j=2 ; j<=m ; ++j)
    {
      if(a[i-1][j] == 0)
        s[i][j] += s[i-1][j];
      if(a[i][j-1] == 0)
        s[i][j] += s[i][j-1];
      s[i][j] %= 9901;
    }
  fout << s[n][m];
  return 0;
}
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream cin("cladire1.in");
ofstream cout("cladire1.out");

int n , m , k , a[1001][1001] , x , y;

int main()
{
  cin >> n >> m >> k;

  for(int i = 1 ; i <= k ; i++)
  {
    cin >> x >> y;
    a[x][y] = -1;
  }

  for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
    for(int j = 1 ; j <= m ; j++)
      if(i == 1 && j == 1) a[i][j] = 1;
      else if(a[i][j] != -1)
        a[i][j] = (a[i][j] + max(a[i - 1][j] , 0) + max(a[i][j - 1] , 0)) % 9901;

  cout << a[n][m];
}