Cladire3

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară formată din n*m camere, dispuse pe n linii și m coloane. Pentru a intra într-o cameră se plătește o sumă cunoscută. Intrarea în clădire este în camera de coordonate (n,1), iar ieșirea în camera de coordonate (1,m). Din orice cameră (i,j) se poate ajunge numai în camerele (i-1,j) sau (i,j+1), fără a părăsi clădirea.

O persoană intră în clădire, parcurge un șir de camere după regula precizată și iese din clădire, plătind în fiecare cameră taxa corespunzătoare. Determinați suma minimă care trebuie plătită.

Date de intrare

Fişierul de intrare cladire3.in conţine pe prima linie numerele n m. Fiecare dintre următoarele n linii conține câte m numere, reprezentând taxele care trebuie plătite pentru fiecare cameră.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire cladire3.out va conţine pe prima linie numărul S, suma totală minimă care trebuie plătită pentru a traversa clădirea.

Restricţii şi precizări

 • 1 ≤ n , m ≤ 200;
 • pentru fiecare cameră taxa este cel mult 100.

Exemplu

cladire3.in

3 4
1 1 5 2 
3 4 2 1
1 1 8 2

cladire3.out

11

Explicație

O parcurgere a clădirii prin care se plătește suma minimă 11 este:

1152
3421
1182
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;
#define NN 205

ifstream fin("cladire3.in");
ofstream fout("cladire3.out");

int n, m, a[NN][NN], dp[NN][NN];


int main(){
  fin >> n >> m;
  for(int i=1 ; i<=n ; ++i)
    for(int j=1 ; j<=m ; j++)
      fin >> a[i][j];
  dp[n][1] = a[n][1];
  for(int i = n-1; i > 0 ; --i)
    dp[i][1] = dp[i+1][1] + a[i][1];
  for(int j = 2 ; j <= m ; ++j)
    dp[n][j] = dp[n][j-1] + a[n][j];
  for(int i = n - 1 ; i > 0 ; --i)
    for(int j = 2 ; j <= m ; ++j)
      if(dp[i][j-1]<dp[i+1][j])
        dp[i][j] = a[i][j] + dp[i][j-1];
      else
        dp[i][j] = a[i][j] + dp[i+1][j];
  
  fout << dp[1][m] ;
  
  return 0;
}

using namespace std;

ifstream cin(“cladire3.in”);
ofstream cout(“cladire3.out”);

int n , m , mat[205][205] , cnt , dp[205][205];

int main()
{
cin >> n >> m;

for(int i = 0 ; i <= n + 1; i++)
  for(int j = 0 ; j <= m + 1; j++)
    mat[i][j] = inf;

for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
  for(int j = 1 ; j <= m ; j++)
    cin >> mat[i][j];

for(int i = n ; i >= 1 ; i--)
  for(int j = 1 ; j <= m ; j++)
    if(i != n || j != 1) mat[i][j] = min(mat[i + 1][j] , mat[i][j - 1])+mat[i][j];

cout << mat[1][m] << '\n';
return 0;

}