Regine1

Se consideră o tablă de șah de dimensiune n. Să se plaseze pe tablă n regine astfel încât să nu existe două regine care să se atace.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran o singură configurație validă a tablei de șah. Ea va fi alcătuită din n linii cu câte n caractere - sau *, separate prin câte un spațiu. Caracterul - reprezintă o poziție liberă de pe tablă, iar caracterul * reprezintă o poziție de pe tablă ocupată de o regină.

Restricții și precizări

 • 4 ≤ n ≤ 10;
 • două regine se atacă dacă se află pe aceeași linie, aceeași coloană sau aceeași diagonală;
 • orice configurație validă a tablei este acceptată.

Exemplu

Intrare

4

Ieșire

- - * - 
* - - - 
- - - * 
- * - - 

SOLUTIE

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int n, sol=0;
double v[100];
void afisare()
{
   sol=1;
   for(int i=1;i<=n;i++)
   {
      for(int j=1;j<=n;j++)
      {
         if(v[i]==j)
            cout<<"* ";
         else cout<<"- ";
      }
      cout<<'\n';
   }
}
int valid(int k)
{
   for(int i=1;i<k;i++)
   {
      if(v[i]==v[k]||(abs(v[k]-v[i])==(k-i)))
         return 0;
   }
   return 1;
}
int solutie(int k)
{
   return k==n;
}
void back(int k)
{
   for(int i=1;i<=n;i++)
   {
      v[k]=i;
      if(valid(k))
      {
         if(solutie(k)&&sol==0)
         {
            afisare();
         }
         else back(k+1);
      }
   }
}
int main()
{
  cin>>n;
  back(1);
  return 0;
}