Permutari

Se citeşte un număr natural nenul n. Să se afişeze, în ordine lexicografică, permutările mulţimii {1,2,..,n}.

Date de intrare

Fişierul de intrare permutari.in conţine pe prima linie numărul n.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire permutari.out va conţine pe fiecare linie elementele unei permutări, separate prin câte un spaţiu.

Restricţii şi precizări

 • 0 < n < 9

Exemplu

permutari.in

3

permutari.out

1 2 3 
1 3 2 
2 1 3 
2 3 1 
3 1 2 
3 2 1 

Solutie

#include <fstream>

using namespace std;
int x[10],n;
ifstream cin("permutari.in");
ofstream cout("permutari.out");
int ok(int k)
{
   for(int i=1;i<k;i++)
   {
      if(x[k]==x[i])return 0;
   }
   return 1;
}

void back(int k)
{
   for(int i=1;i<=n;i++)
   {
      x[k]=i;
      if(ok(k))
      {
         if(k==n)
         {
            for( int j=1;j<=n;j++)
          cout<<x[j]<<" ";
        cout<<endl;
         }
         else
         back(k+1);
      }
   }
}

int main()
{
  cin>>n;
  back(1);
  return 0;
}