Roy-Floyd

Se dă un graf orientat ponderat cu n noduri și m arce – în care fiecare arc are asociat un cost, număr natural strict pozitiv. Folosind algoritmul Roy-Floyd, construiți matricea costurilor minime, a[i][j] fiind costul minim al unui drum de la i la j, dacă există un asemenea drum, sau -1 în caz contrar.

Date de intrare

Fișierul de intrare roy-floyd.in conține pe prima linie numerele n m, iar următoarele linii câte un triplet i j c, cu semnificația: există arcul (i j) și are costul c.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire roy-floyd.out va conține matricea construită, câte o linie a matricei pe o linie a fișierului, elementele de pe fiecare linie fiind separate prin exact un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • costul unui arc va fi mai mic decât 1000
 • costul unui drum este egal cu suma costurilor arcelor care îl compun

Exemplu

roy-floyd.in

5 6
1 3 1
2 1 2
4 2 1
4 3 8
5 3 5
5 4 2

roy-floyd.out

0 -1 1 -1 -1 
2 0 3 -1 -1 
-1 -1 0 -1 -1 
3 1 4 0 -1 
5 3 5 2 0 

SOLUTIE

#include <iostream>
#include <fstream>
#define INFINIT 1000000000
using namespace std;

ifstream fin("roy-floyd.in");
ofstream fout("roy-floyd.out");

int n , a[105][105];

int main()
{
  int m;
  fin >> n >> m;
  
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i){
    for(int j = 1 ; j <= n ; ++j)
      a[i][j] = INFINIT;
    a[i][i] = 0;
  }
  
  while( m )
  {
    int i , j , c;
    fin >> i >> j >> c ;
    a[i][j] = c;
    m --;
  }
  
  for(int k = 1 ; k <= n ; ++k)
    for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
      for(int j = 1 ; j <= n ; ++j)
        if(a[i][j] > a[i][k] + a[k][j])
          a[i][j] = a[i][k] + a[k][j];
  
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
  {
    for(int j = 1 ; j <= n ; ++j)
      fout << (a[i][j] == INFINIT ? -1 : a[i][j]) << " ";
    fout << endl;
  }
  
  return 0;
}