Arbore

Se dau cele n-1 muchii ale unui arbore cu n noduri și un nod k . Afișați vectorul de tați al arborelui cu rădăcina în k.

Date de intrare

Fișierul de intrare arbore.in conține pe prima linie numerele n k, Următoarele n-1 linii vor conține câte o pereche i j, reprezentând muchiile arborelui.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire arbore.out va conține pe prima linie elementele vectorului de tați al arborelui cu rădăcina în k, separate printr-un spațiu.

Restricții și precizări

 • 1 ≤ n ≤ 100
 • 1 ≤ k ≤ n
 • în vectorul de tați rădăcina este marcată cu 0

Exemplu

arbore.in

7 4
1 2
1 4
1 7
3 7
5 7
6 7

arbore.out

4 1 7 0 7 7 1 

SOLUTIE

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

ifstream fin("arbore.in");
ofstream fout("arbore.out");

int n , k , a[105][105], t[105], v[105];

void dfs(int k , int tata)
{
  v[k] = 1, t[k] = tata;
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(v[i] == 0 && a[k][i] == 1)
      dfs(i , k);
}

int main()
{
  fin >> n >> k;
  for(int p = 1 ; p < n ; p ++)
  {
    int i , j;
    fin >> i >> j;
    a[i][j] = a[j][i] = 1;
  }
  dfs(k , 0);
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    fout << t[i] << " ";
  return 0;
}