cmmcp

Se dă un număr natural n. Determinaţi cea mai mare cifră pară a sa. Dacă numărul nu are cifre pare se va afişa numărul 10.

Date de intrare

Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieșire

Programul va afișa pe ecran numărul valoarea cerută.

Restricții și precizări

 • 0 ≤ n ≤ 1000 000 000 000

Exemplu

Intrare

1440

Ieșire

4
#include <iostream>

using namespace std;

long long n;
int maxim;
int main () {
  cin>>n;
  if (n == 0) {
    cout<<0;
    return 0;
  }
  maxim = -1;
  while (n!=0) {
    if (n%2 == 0) {
      if (n%10 > maxim)
        maxim = n%10;
    }
    n /= 10;
  }
  if (maxim == -1)
    cout<<10;
  else
    cout<<maxim;
  
  return 0;  
}